Fastleger

Ved behov for å bytte fastlege, gå inn her:

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege


Asle Ditlef Bjåmer

Spesialist i allmennmedisin.


Jarl Inge Melberg

Jarl Inge Melberg er spesialist i allmennmedisin. Tidligere arbeidet på indremedisinsk avdeling ved Gravdal sykehus i Lofoten, ved sykehuset Innlandet på Lillehammer og ved Akershus universitetssykehus. Siden 2007 jobbet som fastlege. Først ved Vinderen Legekontor og nå Humana Sandvika AS. Har bred kompetanse, og interesse for alle allmennpraktiske problemstillinger og utfordringer. Utfører alle allmennmedisinske prosedyrer. Har også utdannelse fra Norges idrettshøgskole. Har drevet aktivt med svømming i 25 år og deltatt bl.a. i VM og OL. Har et godt grunnlag for vurderinger av idrettsmedisinske problemstillinger. Det er viktig å ha fokus på, og ha en god relasjon til samtlige pasienter.


Morten Opås

Allmennlege

Permisjon fra 1.september 2021 -31.august 2022.

Shairan Ganesh vil være hans vikar.


Torgeir Wergeland Sørbye

Spesialist i allmennmedisin


Helene Thorvik

Spesialist i allmennmedisin


Hilde Voie

Spesialist i allmennmedisin og pediatri.

I permisjon frem til 31.8.23. Vilde Kaasa Gotteberg vil være vikar.


Kristin Vik

Allmennlege