Fastleger

Ved behov for å bytte fastlege, gå inn her:

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege


Asle Ditlef Bjåmer

Spesialist i allmennmedisin.


Jarl Inge Melberg

Jarl Inge Melberg er spesialist i allmennmedisin. Tidligere arbeidet på indremedisinsk avdeling ved Gravdal sykehus i Lofoten, ved sykehuset Innlandet på Lillehammer og ved Akershus universitetssykehus. Siden 2007 jobbet som fastlege. Først ved Vinderen Legekontor og nå Humana Sandvika AS. Har bred kompetanse, og interesse for alle allmennpraktiske problemstillinger og utfordringer. Utfører alle allmennmedisinske prosedyrer. Har også utdannelse fra Norges idrettshøgskole. Har drevet aktivt med svømming i 25 år og deltatt bl.a. i VM og OL. Har et godt grunnlag for vurderinger av idrettsmedisinske problemstillinger. Det er viktig å ha fokus på, og ha en god relasjon til samtlige pasienter.


Morten Opås

Allmennlege

50% permisjon fra 23.oktober 2023.

Oda Mogstad vil være hans vikar 50% i perioden 23.oktober 2023-30.september 2024


Torgeir Wergeland Sørbye

Spesialist i allmennmedisin


Helene Thorvik

Spesialist i allmennmedisin

I permisjon frem til mai 2024. Verona Ahmetaj  er hennes vikar. 


Hilde Voie

Spesialist i allmennmedisin og pediatri.

50% permisjon fra 1. september 2023.Vilde Kaasa Gotteberg vil være hennes vikar 50%.


Kristin Vik

Spesialist i allmennmedisin.


Hampus Helle

Fungerer som vikarlege for alle legene våre og skal være her i desember 2022- desember 2024.