Fastleger

Ved behov for å bytte fastlege, gå inn her:

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege


Asle Ditlef Bjåmer

Bjåmer vil være i permisjon i 2020 og i hans fravær vil Andreas Brautaset være vikar.


Jarl Inge Melberg

For tiden sykemeldt. Vikar frem til vår 2021 er Oda Mogstad.

Jarl Inge Melnberg er spesialist i allmennmedisin. Tidligere arbeidet på indremedisinsk avdeling ved Gravdal sykehus i Lofoten, ved sykehuset Innlandet på Lillehammer og ved Akershus universitetssykehus. Siden 2007 jobbet som fastlege. Først ved Vinderen Legekontor og nå Humana Sandvika AS. Har bred kompetanse, og interesse for alle allmennpraktiske problemstillinger og utfordringer. Utfører alle allmennmedisinske prosedyrer. Har også utdannelse fra Norges idrettshøgskole. Har drevet aktivt med svømming i 25 år og deltatt bl.a. i VM og OL. Har et godt grunnlag for vurderinger av idrettsmedisinske problemstillinger. Det er viktig å ha fokus på, og ha en god relasjon til samtlige pasienter.


Morten Opås

Allmennlege


Torgeir Wergeland Sørbye

Spesialist i allmennmedisin


Helene Thorvik

Spesialist i allmennmedisin


Hilde Voie

Spesialist i allmennmedisin og pediatri.


Kristin Vik

Allmennlege

Går ut i svangerskapspermisjon i september. Lege Shairan Ganesh vil være hennes vikar.