Fastleger

Ved behov for å bytte fastlege, gå inn her:

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege


Asle Ditlef Bjåmer

Spesialist i allmennmedisin.


Jarl Inge Melberg

Jarl Inge Melberg er spesialist i allmennmedisin. Tidligere arbeidet på indremedisinsk avdeling ved Gravdal sykehus i Lofoten, ved sykehuset Innlandet på Lillehammer og ved Akershus universitetssykehus. Siden 2007 jobbet som fastlege. Først ved Vinderen Legekontor og nå Humana Sandvika AS. Har bred kompetanse, og interesse for alle allmennpraktiske problemstillinger og utfordringer. Utfører alle allmennmedisinske prosedyrer. Har også utdannelse fra Norges idrettshøgskole. Har drevet aktivt med svømming i 25 år og deltatt bl.a. i VM og OL. Har et godt grunnlag for vurderinger av idrettsmedisinske problemstillinger. Det er viktig å ha fokus på, og ha en god relasjon til samtlige pasienter.


Morten Opås

Allmennlege

30% permisjon fra 1.mai 2023.

Karl Petter Holten vil være hans vikar 30%.


Torgeir Wergeland Sørbye

Spesialist i allmennmedisin


Helene Thorvik

Spesialist i allmennmedisin


Hilde Voie

Spesialist i allmennmedisin og pediatri.

I permisjon frem til 31.8.23. Vilde Kaasa Gotteberg vil være vikar.


Kristin Vik

Allmennlege


Hampus Helle

Fungerer som vikarlege for alle legene våre og skal være her i desember 2022- desember 2024.