Digitale tjenester

Vi bruker Pridok journalsystem og kommuniserer med pasienten via Helsnorge.no . Dette en tjeneste som gjør det enklere å bestille timer og resepter. Ønsker du konsultere legen din elektronisk kan du benytte e-konsultasjon. Dette koster i utgangspunktet det samme som vanlig konsultasjon og gjelder for enkle problemstillinger som ikke krever fysisk tilstedeværelse. Legene bestemmer selv om e-konsultasjonen er aktiv på kveldstid, i helger og ferier. Av hensyn til timeavtaler på dagtid kan e-konsultasjoner bli besvart utenom kontortid og kveldstakst vil påløpe.