Velkommen til fastlegene ved Humana Sandvika

Kjære pasienter ved Humana Sandvika
!VIKTIG!
Har du luftveissymptomer skal du IKKE møte opp ved legekontoret! Ikke-akutte problemstillinger må avklares før timebestilling. Eks førerkort og generelle helsekontroller kan utsettes. 
 Vennligst henvend deg via e-konsultasjon, videokonsultasjon eller på telefon 67553100
VED TIMEBESTILLING MÅ KONTAKTÅRSAK SPESIFISERES, ELLERS BLIR TIMEN OMGJORT TIL VIDEOKONSULTASJON!
Ring evt legevakt 116 117
 Hold deg oppdatert på FHI.no
SOMMER 2020
Åpningstider for ukene 28, 29, 30 og 31 
Kontoret er åpent:
08.00 - 14.00 mand - torsdag 
og 08.00 - 12.00 fredag

Telefonen er betjent:
Uke 28, 30 og 31: 
08.00 - 10.00 og 12.30 - 13.30
Uke 29: 08.00 - 10.30

Fra uke 31 har vi igjen vanlig åpningstid på telefonen: 
08.00 - 11.15 og mellom 12.30 - 13.30

På grunn av redusert bemanning i sommer 
må man ta kontakt med legekontoret på 
telefon nr 67553100 eller e-dialog via 
Pasientsky for time på laboratoriet og 
behandlingsrommet.
I forbindelse med coronavirusutbruddet og den nasjonale dugnaden for å forhindre rask smitte i befolkningen, ønsker vi å begrense mengden pasienter på venterommet. Målet er å forhindre spredning av viruset hos sårbare pasienter som trenger å se legen. Takk for forståelse og godt samarbeid.
Alle legene bruker e-konsultasjon, telefon-eller videokonsultasjon. 

Inngang fra Elias Smiths vei/nordenden av bygget. Trappeheis fra bakkeplan til 1.etasje og ordinær heis videre til 3.etasje.

Vi bruker PasientSky. Dette er en tjeneste som gjør det enklere å bestille timer og resepter. Ønsker du konsultere legen din elektronisk kan du i ukedagene benytte e-konsultasjon / videokonsultasjon.
Dette koster det samme som vanlig konsultasjon og gjelder for enkle problemstillinger som ikke krever fysisk tilstedeværelse. E-konsultasjoner er kun tilgjengelig i legens arbeidstid (som regel ikke aktiv i helger og ferier). 

Ved betaling brukes betalingsterminal. Evt kommer giro i posten. Du kan ikke benytte kontanter eller kredittkort. 

Timer som ikke blir avbestilt innen 24 timer (gjelder virkedager) vil bli belastet konsultasjonshonorar pluss ekspedisjonsgebyr.


Timebestilling

Reseptbestilling

Andre Henvendelser

Finn oss

 

Legesenteret ble stiftet i 1986. Vi har syv fastleger tilknyttet senteret. For timebestilling til din fastlege kan du bruke timebestilling eller ringe oss på 67 55 31 00. Vi har legevakt for pasienter som har fastlege hos oss mandag til fredag kl 8.00 til 14.00. Vi gjør oppmerksom på at øyeblikkelig hjelp timer kan medføre forsinkelser. Ta kontakt med senteret tidlig aktuelle dag og du vil få oppgitt et klokkeslett hvor du tidligst kan komme inntil legen. Problemstillinger som ikke er ø-hjelp krever ordinær konsultasjon eller e-konsultasjon. Av hensyn til generell ventetid og riktig prioritering av helsehjelp ber vi dere respektere bruken av «Humana-akutten».