Prisliste

Nye priser fra 1. juli 2016

Konsultasjon fastlege/fastlege som er spesialist i allmennmedisin
kr 160,-/207,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver kr 60,-
Tillegg for materiell til spirometri, EKG, enkle sårskift mm. kr 95,-
Større sårskift/ kirurgiske inngrep (kr134-181,-)
Influensavaksine kr 230,- (kun vaksine, enkel pasientkontakt/konsultasjon kommer i tillegg)

Veiledende Prisliste Attester

* Merk: Honorar for helbredsattester og lignende er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Den enkelte lege står fritt til å sette dette. Følgende liste er derfor veiledende, spør eventuelt legen om pris på forhånd.

Attester, Bekreftelser, Legeerklæringer m.m
Kort attest på time 100,-
Attest uten time (girogebyr tilkommer) 200,-
Førerkort NA0202 460,-
Tillegg for sukkersyke 100,-
Legeerklæring til transporttj. for funk. hemmede(tt kort) 250,-
Legeerklæring søknad om park til forfl. hemmede 250,-
Legeattest ved adopsjonssøknad 500,-
Offshoreattest Fastsettes av den enkelte lege
Lengre generell helseattest 400-1000,-