Velkommen til Humana

Vi gjør oppmerksom på at Humana omsorg og assistanse (humananorge.no), også kalt Humana Care AS eller Human Care AS, ikke har noe med oss å gjøre.