Åpningstider i sommer


Åpningstider sommer 2021 for ukene 27, 28, 30, 31: Kontoret har åpent mellom kl 08.00 – 15.00 mand – fredag Uke 29 vil døren inn til Humana legekontor være låst, men vi vil være tilgjengelig på telefon. For de pasientene som er satt opp på time på laboratoriet og behandlingsrommet, vil sekretæren komme ut å åpne opp når det er din tur. Telefonen er betjent som følger: Uke 27, 28, 29, 30 og 31: 08.00 – 10.00 og mellom 12.30 og 13.30 På grunn av redusert bemanning i sommer må man ta kontakt med legekontoret på telefon nr 67553100 eller e-dialog via Pasientsky for time på laboratoriet og behandlingsrommet. E-dialog er ikke mulig i uke 29, kun bestilling av e-resepter. Ved akutt nødsituasjon, ring 113.