Avtalespesialister

Våre tjenester


Saeed Vahedi

Spesialist i indremedisin og lungesykdommer.

Behandlingsområder: alt innen lungemedisin; Astma, KOLS, ACOS, Emfysem, Søvnapnoe / OSAS, Lungefibrose, Sarkoidose, lungekreftscreening men også interesse for øvre luftveier (som kronisk sinusitt og nesepolypper) og hjerte/kar sykdommer.

Dr Saeed Vahedi har sin Medisinsk Embetseksamen fra UiB/Haukeland Universitets Sykehus fra 1993, med bred erfaring fra allmennmedisin og legevakt før han avsluttet sin spesialistutdanning i indremedisin ved sykehuset i Vestfold i 1999.

Spesialist kandidat i gr.I tjeneste ved OUS-Ullevål og deretter overlege fra 2002 til 2013. Han har drevet med forskning på Ullevål og har publikasjoner derfra. Fra 2013 har dr. Vahedi drevet med privat lungepraksis frem til oppstart på Humana Helse fom 01.01.2019

Behersker: norsk, engelsk, farsi, forstår noe dari, tysk og spansk.


Marie Andersen Erlandsen

Spesialist i pediatri (barnesykdommer). Tidligere arbeidet ved OUS-Rikshospitalet-barneavdelingen. Har bred medisinsk kompetanse og utreder barn med generelle problemstillinger, i tillegg til å utføre allergitester, lungetester/løpetest og allergivaksinasjon. Gir kostveiledning ved allergi, matintoleranse, cøliaki og overvekt. Har spisskompetanse innen hormonsykdommer (eks. vekst, pubertet, stoffskifte).


Steinar Madsen

Spesialist i indremedisin og kardiologi. Tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo, Bærum sykehus og Rikshospitalet. Har 40% deltidsstilling ved Humana som kombineres med stilling som medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Ultralydundersøkelser av hjertet samt oppfølging av pasienter med klaffefeil, hjerterytmeforstyrrelser og hjertesvikt er de viktigste oppgavene ved Humana.


Narpinder Singh

Spesialist i generell nevrologi.
Han har sin spesial kompetanse på Parkinson, smerte og poliklinisk funksjonsvurdering av arbeidsevne og vurdering av rehabiliteringspotensiale.


Liv E. Kjustad

Spesialist i revmatologi.

Ellen Sauar Norli

Spesialist i revmatologi med bred revmatologisk kompetanse. Spesialistutdanning ved OUS-Rikshospitalet, OUS-Ullevål, OUS-Aker, samt Martina Hansens Hospital (MHH). Overlege ved MHH 2010-2020. Doktorgrad med tema tidlig artritt ved UiO/Diakonhjemmet Sykehus/MHH 2018.


Sindre Stavnes

Spesialist i indremedisin og kardiologi.


Bjørn Norderhus

Spesialist i nevrologi.

Behandlingsområder: Har bred erfaring i generell nevrologi (Hodepine/migrene, Epilepsi, MS, Mb Parkinson, narkolepsi, demenslidelser, hjernesvulster, nevropatier, sensoriske forstyrrelser. ALS, muskel-/skjelettplager, nakke-/ryggprolaps, Myasthenia gravis, nevrogene smerter, cerebrovaskulær sykdom m.m.) Jobbet 15 år på sykehus med både akutt nevrologi og kroniske lidelser. Hovedinteresse cerebrovaskulær sykdom. Jobbet 7 år ved Sandvika Nevrosenter med hovedområdet migrene, restless legs syndrome og Mb Parkinson. Tilbyr bl.a. behandling med Botox ved kronisk migrene.

Dr. Norderhus er utdannet ved Charitè universitetet i Berlin. Han har lang arbeidserfaring fra sykehus i Telemark, Østfold, Universitetssykehuset i Tromsø og som overlege på SIHF Lillehammer. I senere år som spesialist innen hodepine/migrene på Sandvika Nevrosenter.

Han tilbyr konsultasjoner på Norsk, Engelsk, Tysk og Italiensk.

Elena D. Pedersen

Dr. Med., Spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. mag. 1987 fra Ukraina. Norsk autorisasjon 1998. Spesialist i nevrologi 1999, Oslo.

Dr.med. fra 2008 med nevroimmunologi fra Universitetet i Oslo.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Ullevål Sykehus, Akershus Universitetssykehus og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, MS, hodepine, migrene, Parkinsonsykdom, epilepsi.