Avtalespesialister

Våre tjenester

 

Lungespesialist dr. Vahedi flytter sin praksis fra Humana Helse Spesialistsenter den 1/7-24 og starter opp igjen 5/8-24 ved Bærum Lungeklinikk i servicebygget på Sandvika Storsenter. 

Kontaktinformasjon til Bærum Lungeklinikk:

Tlf: 67 79 99 11    E-post: lungelege@gmail.com   Internettside: www.baerumlungeklinikk.no


Marie Andersen Erlandsen

Spesialist i pediatri (barnesykdommer). Tidligere arbeidet ved OUS-Rikshospitalet-barneavdelingen. Har bred medisinsk kompetanse og utreder barn med generelle problemstillinger, i tillegg til å utføre allergitester, lungetester/løpetest og allergivaksinasjon. Gir kostveiledning ved allergi, matintoleranse, cøliaki og overvekt. Har spisskompetanse innen hormonsykdommer (eks. vekst, pubertet, stoffskifte).


Steinar Madsen

Spesialist i indremedisin og kardiologi. Tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo, Bærum sykehus og Rikshospitalet. Har 40% deltidsstilling ved Humana som kombineres med stilling som medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Ultralydundersøkelser av hjertet samt oppfølging av pasienter med klaffefeil, hjerterytmeforstyrrelser og hjertesvikt er de viktigste oppgavene ved Humana.


Narpinder Singh

Spesialist i generell nevrologi.
Han har sin spesial kompetanse på Parkinson, smerte og poliklinisk funksjonsvurdering av arbeidsevne og vurdering av rehabiliteringspotensiale.


Liv E. Kjustad

Spesialist i revmatologi.

Ellen Sauar Norli

Spesialist i revmatologi med bred revmatologisk kompetanse. Spesialistutdanning ved OUS-Rikshospitalet, OUS-Ullevål, OUS-Aker, samt Martina Hansens Hospital (MHH). Overlege ved MHH 2010-2020. Doktorgrad med tema tidlig artritt ved UiO/Diakonhjemmet Sykehus/MHH 2018.


Sindre Stavnes

Spesialist i indremedisin og kardiologi.


Bjørn Norderhus

Spesialist i nevrologi.

Behandlingsområder: Har bred erfaring i generell nevrologi (Hodepine/migrene, Epilepsi, MS, Mb Parkinson, narkolepsi, demenslidelser, hjernesvulster, nevropatier, sensoriske forstyrrelser. ALS, muskel-/skjelettplager, nakke-/ryggprolaps, Myasthenia gravis, nevrogene smerter, cerebrovaskulær sykdom m.m.) Jobbet 15 år på sykehus med både akutt nevrologi og kroniske lidelser. Hovedinteresse cerebrovaskulær sykdom. Jobbet 7 år ved Sandvika Nevrosenter med hovedområdet migrene, restless legs syndrome og Mb Parkinson. Tilbyr bl.a. behandling med Botox ved kronisk migrene.

Dr. Norderhus er utdannet ved Charitè universitetet i Berlin. Han har lang arbeidserfaring fra sykehus i Telemark, Østfold, Universitetssykehuset i Tromsø og som overlege på SIHF Lillehammer. I senere år som spesialist innen hodepine/migrene på Sandvika Nevrosenter.

Han tilbyr konsultasjoner på Norsk, Engelsk, Tysk og Italiensk.

Elena D. Pedersen

Dr. Med., Spesialist i nevrologi

Utdanning: Cand. mag. 1987 fra Ukraina. Norsk autorisasjon 1998. Spesialist i nevrologi 1999, Oslo.

Dr.med. fra 2008 med nevroimmunologi fra Universitetet i Oslo.

Yrkeserfaring: Nevrologiske avdelinger ved Ullevål Sykehus, Akershus Universitetssykehus og Sandvika Nevrosenter.

Faglig profil: Generell nevrologi, MS, hodepine, migrene, Parkinsonsykdom, epilepsi.