Corona og vaksinering

For å ivareta normal drift og helsetilbud for våre pasienter vil Coronavaksinen settes i regi av kommunen.

Innbyggere over 85 år: 8. februar begynte kommunen å ringe alle over 85 år for å avtale time for vaksine mot Covid-19. Dette vil ta tid og avhenger av vaksineleveranser, men alle blir kontaktet.

Innbyggere mellom 75 og 84 år vil få tilbud om vaksine så snart kommunen får nok doser, trolig i løpet av 4-8 uker.  

Innbyggere mellom 65 og 74 år – eller mellom 18 og 64 år med sykdom eller tilstand med høy risiko for alvorlig Covid-19-sykdom – vil få tilbud om vaksine etter at alle over 75 år er vaksinert. Dette er besluttet av nasjonale myndigheter. 

Innbyggere vil bli vaksinert på vaksinesenteret i Bærum idrettspark på Rud. Adressen er Hauger skolevei 36. 

Bærum kommune tilbyr vaksinering i hjemmet til innbyggere som av helsemessige årsaker ikke kan reise til vaksinesenteret. Dette vurderes av fastlegen.  

Kommunen skal etablere et samarbeid med frivillige organisasjoner for å tilby transport til vaksinesenteret. 

Kommunen setter alle vaksinene som blir levert hver uke. 

Mer informasjon: www.baerum.kommune.no/koronavaksine

Innbyggere som har fått time, men glemt når timen er, kan ringe 67 50 40 50 (tastevalg 4).

Bærum, 15. februar 2021