Fastleger

Ved behov for å bytte fastlege, gå inn her:

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege


 

Asle Ditlef Bjåmer

Bjåmer vil være i permisjon fremover og i hans fravær vil Andreas Brautaset være vikar.


 

Jarl Inge Melberg

Spesialist i allmennmedisin. Tidligere arbeidet på indremedisinsk avdeling ved Gravdal sykehus i Lofoten, ved sykehuset Innlandet på Lillehammer og ved Akershus universitetssykehus. Siden 2007 jobbet som fastlege. Først ved Vinderen Legekontor og nå Humana Sandvika AS. Har bred kompetanse, og interesse for alle allmennpraktiske problemstillinger og utfordringer. Utfører alle allmennmedisinske prosedyrer. Har også utdannelse fra Norges idrettshøgskole. Har drevet aktivt med svømming i 25 år og deltatt bl.a. i VM og OL. Har et godt grunnlag for vurderinger av idrettsmedisinske problemstillinger. Det er viktig å ha fokus på, og ha en god relasjon til samtlige pasienter.


 

Morten Opås

Allmennlege


 

Torgeir Wergeland Sørbye

Spesialist i allmennmedisin


 

Helene Thorvik

Spesialist i allmennmedisin

 


 

Hilde Voie

Spesialist i allmennmedisin og pediatri.

 


 

Kristin Vik

Kristin Vik har fra 1.oktober 2019 overtatt praksisen til Jorunn Hjertvik.